Alles over outplacement

Het traject

Het procesverloop van outplacement in drie simpele stappen uitgelegd:

Je bent net ontslagen door uw medewerker en dat kan zwaar vallen voor een medewerker. Daarom moet je daarnaast als eerste het ontslag verwerken en verhaal bekomen. Ook wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit moment en wordt uw toestand op dit moment duidelijk vormgegeven.

Alle verlangen en behoeftes zijn nu glashelder, je hebt je perfect georiënteerd op het vakgebied waar je werkzaam wilt zijn. Dit kan een andere specialisme zijn of nog steeds idem. In dit deel van het traject staat hulp bij sollicitatie centraal. Je leert om efficiënt te solliciteren omdat je exact weer wat je competenties zijn, wat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je nieuwe functie. Gezamenlijk met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer energiek richting je kersverse functie gaat.

Verwerken van het dienstbeëindiging

Anciënniteit 

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen naar mijn nieuwe medewerker?

Wat is Anciënniteit 

Kersverse eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide kanten wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze kanten hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

Wat is er veranderd?

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en werknemer niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming bankroet gaat en dat de personeel of talrijke weeknemers zonder werk komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een medewerker naar een nieuwe baan begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaar geleden bedacht binnen Amerika En daarna kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Odertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarop kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het bespeuren van willen en competenties en sollicitatie opvang.

Collectief dienstbeëindiging

30 werknemers van een organisatie waar dat kalenderjaar minimaal 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Wat is Collectief dienstbeëindiging? Helaas komt collectief ontslag steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als legio werknemers binnen 60 dagen worden ontslagen en:

 online opzegtermijn

10 werknemers van een organisatie die meer daarop 20 werknemers heeft en minder daarna 100 werknemers binnen een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je tenminste 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder vervolgens de helft bedraagt van een voltijdse personeel In welke gevallen je na je ontslag wel een geheel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet bereikbaar moet zijn voor de markt.

 

 

http://www.ucareoutplacement.be/opzegtermijn/