Webshop Conversie
Financieel

Wat dekt de rechtsbijstandverzekering allemaal in Nederland?

Dit dekt de rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering werkt meestal volgens een modulair principe. Klanten kunnen de juiste bescherming van individuele componenten samenstellen. In de regel kunnen de volgende levensgebieden worden beveiligd: privé, beroep, transport, huur en onroerend goed.

Het voordeel van dit model: Verzekerde hoeft niet te betalen voor diensten die ze niet nodig hebben. Het nadeel: wat niet is opgenomen in het contract, wordt niet betaald. Als er een geschil is met de baas over de arbeidsovereenkomst en de klant heeft alleen overeenstemming bereikt over de bescherming van verkeersrechten, dan komt de verzekering niet tussen.

Gerapporteerde schadevergoeding in rechtsbijstandverzekering

Wij hebben heeft daarom alleen pakketoplossingen onderzocht die privé-, professionele, verkeers- en woningbescherming omvatten en dus evenveel juridische kwesties behandelen. Deze modulecombinatie biedt bescherming op de volgende gebieden:

Contractueel geschil met betrekking tot reis-, aankoop-, service- en verzekeringscontracten, zoals wanneer de handwerksman het heeft verknoeid of u geld recupereert vanwege een tekort aan reiskosten.

Compensatie Hulp bij het afdwingen van schadeclaims, bijvoorbeeld na een ongeval met de auto, de fiets of te voet.

  • Beroep – Als het loon niet wordt betaald, geen verlof wordt verleend of een slecht arbeidscertificaat wordt afgegeven, kunnen werknemers actie ondernemen met behulp van een rechtsbijstandverzekering. Zelfs geschillen rond een waarschuwing, beëindiging of ontslagvergoeding zijn gedekt.
  • Belastingprocedures bij het belastingkantoor, bijvoorbeeld de opname van speciale uitgaven, inkomensafhankelijke uitgaven of buitengewone lasten.
  • Als u erkenning wilt voor een verminderde verdiencapaciteit of beroepsziekte, of als u in een clinch zit met uw ziekteverzekering, dekt de rechtsbijstandverzekering de kosten van een procedure.
  • Administratieve problemen met een instantie voor openbaar vervoer, bijvoorbeeld omdat u uw rijbewijs bent kwijtgeraakt en het niet de bedoeling is dat u het krijgt.
  • De dekking van het strafrecht is van toepassing op verkeersovertredingen, administratieve overtredingen en nalatige overtredingen. Als de verzekerde wordt beschuldigd van het opzettelijk plegen van het misdrijf, betaalt niet elke verzekering het.

Erfgoed en familie – Advies over adoptie, onderhoud, bewaring of overerving.

Huis en woning – Bij de bescherming van huisvestingsrechten worden conflicten gedekt door huurverhogingen of extra kosten, beëindigingen wegens persoonlijk gebruik en uithuisvorderingen. Huiseigenaren ontvangen dekking voor landgeschillen, zoals grensgeschillen met buren. Als u een woning huurt, moet u zorgen voor speciale bescherming van de verhuurder.

https://verzekering-winkel.com