Een unieke en beproefde methode voor risicomanagementbeleid

De RISMAN-methode is speciaal ontwikkeld om bedrijven te helpen met het naleven van voorschriften en procedures op het gebied van veiligheid. De elementen van de RISMAN-methode zijn politiek/bestuurlijk, financieel/economisch, juridisch/wettelijk, technisch, organisatorisch, geografisch/ruimtelijk, maatschappelijk en veiligheid. De Penta Advies Groep helpt u graag bij het begeleiden van het in kaart brengen van uw projectrisico’s. Maar een MVK of HVK kan u ook begeleiden tijdens uw project. Read more [...]