Linkbuilding

Linkbuilding werkt

Heel veel mensen weten tegenwoordig nog steeds niet wat linkbuilding is. En dat terwijl het voor zovelen onder ons zoveel mogelijkheden zou kunnen bieden. Het is daarom meer dan de hoogste tijd om eens nader te gaan kijken wat linkbuilding nou precies is en wat linkbuilding voor u zou kunnen voortbrengen. Het is immers aardig om te horen wat iets is, het wordt echter pas echt interessant wanneer het u profijt kan brengen. Om een goed beeld te vormen van de mogelijke voordelen die dit fenomeen u zou kunnen bieden is het belangrijk dat er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Hiermee wordt bedoeld dat u aan de onderstaande vereisten voldoet. Alleen op die manier heeft linkbuilding ‘nut’, om het maar eens in termen van functionaliteit te beschrijven. Een eerste vereiste voor linkbuilding is dat u, uw bedrijf, of het project dat u op de kaart wilt zetten beschikt over een website. Met een website kun je namelijk aan de slag gaan wanneer we het hebben over linkbuilding, zo niet dan kan er niets gedaan worden. Een tweede vereiste is dat u over de wens beschikt om op het internet gevonden te willen worden. Dit houdt in principe gewoon in dat u er niet vies van bent dat een groot publiek hun oog laat vallen op datgene wat u via het internet aan hen probeert aan te prijzen. Wanneer deze twee aspecten aanwezig zijn kunnen we aan de slag en kunnen we bepaalde processen op gang helpen. In de volgende alinea zal u grondig worden uitgelegd wat de volgende stappen zijn, wat u kunt verwachten van deze vervolgstappen en waar dit uiteindelijk toe zal gaan leiden. Op die manier wordt er naar gestreefd dat u, na het lezen van deze tekst, meer inzicht hebt verworven in dit fenomeen dat tegenwoordig niet meer weg te denken is uit het huidige tijdperk.

Linkbuilding in een notendop

Een goede exegese toont zich door middel van het ‘straight-to-the-point’ principe. Dit houdt in dat het belangrijk is om een fenomeen, zoals linkbuilding, dat in principe heel technisch zou kunnen worden uitgelegd, op zo’n manier wordt gepresenteerd dat de kern ervan heel snel duidelijk wordt. Hierdoor wordt het complexe proces dat linkbuilding in feite is op een dusdanige manier gepresenteerd dat ook degene die geen technische achtergrond heeft toch kan volgen waar we het hier over hebben. Dat is waarom deze tekst geschreven is. Om het heel kort te zeggen, zonder daarbij allerlei zijwegen in te slaan om op deze manier de overzichtelijkheid van het probleem niet uit het oog te verliezen, zouden we kunnen stellen dat linkbuilding ervoor zorgt dat u zichtbaarheid op de markt vergroot wordt. Natuurlijk hebben we het dan niet over de markt zoals die altijd in het centrum van de stad gehouden wordt, nee, waar we het hier over hebben is de markt van het internet. Op deze plek, waar u met al uw concurrenten moet strijden om de aandacht van het marktpubliek, is het belangrijk dat u zichzelf onderscheidt. Dit is wat linkbuilding doet. Het is geen kromme vergelijking wanneer we zeggen dat u door middel van linkbuilding ervoor zorgt dat mensen uw kraampje niet alleen sneller, maar ook nog eens gemakkelijker kunnen vinden. Waarschijnlijk zijn voor u de voordelen die hier uit voortkomen inmiddels wel duidelijk: ten eerste zult u merken dat u meer klanten aantrekt. Vervolgens zult u ook merken dat uw uiteindelijke omzet ook zal stijgen. Het is bijna overbodig om nog op te merken dat dit uiteindelijk dus ook zal leiden tot een hogere winst aan het einde van het jaar. En dat allemaal dankzij linkbuilding.

Het biedt enkel voordelen

Het is jammer dat ondernemers vaak nog een beetje huiverig zijn om linkbuilding toe te passen op hun website. Als we een greep doen uit de veelgehoorde excuses die gebruikt worden wanneer men zich verdedigt vanwege het feit dat men niet aan linkbuilding doet komen we tot een alom bekende top drie:

  • ik ben bang dat het voor mij niet zal werken
  • ik heb al heel veel bezoekers op mijn website
  • het is mij de investering niet waard

Het is wellicht niet onverstandig om deze argumenten stuk voor stuk, dat wil zeggen een voor een te ontkrachten. Alleen op die manier zult u hopelijk aan het einde van de rit inzien dat geen van allen hout snijdt. Het eerste tegenargument gaat niet op omdat uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek al talloze malen naar voren is gekomen dat linkbuilding voor iedere website grote voordelen heeft. Daarmee is dit eerste punt dan ook gelijk van tafel. Het tweede motief waarmee mensen hun handelen verdedigen is het hoge aantal huidige bezoekers. Wanneer dit reeds het geval is, is het juist verstandig om aan linkbuilding te gaan doen zodat u uw netwerk nog meer kunt vergroten. Op die manier blijft u werken aan de groei van uw bedrijf en kunt u er zeker van zijn dat u nog jaren mee zult kunnen gaan. Het derde argument, en dat is degene die veruit het vaakst wordt gebruikt is de financiële kant van de zaak. Het is namelijk al meerdere malen aangetoond dat dit fenomeen zichzelf binnen een mum van tijd terugverdiend. Daarmee kan dus deze derde tegenwerping naar de prullenbak verwezen worden. Kortom, we kunnen dus zonder overdrijven stellen dat deze unieke service u enkel voordeel kan opleveren. Tal van bedrijven hebben dit al ondervonden en plukten daar de vruchten van.

Voor meer info : volg deze link