Webshop Conversie
Bedrijven

Rieten daken

Cultuur is iets van alle tijden. Uit alle periodes zijn dingen aangetroffen die met de cultuur van een volk te maken hebben gehad. Romeinen, Grieken en andere volken zijn goed voorbeelden van volken met een aparte cultuur. Vaak zijn het dezelfde dingen die verschillen in de cultuur, zoals de manier waarop bepaalde spullen worden gemaakt, de kunst en de architectuur uiteraard.

Als er gegraven wordt op plekken waar nieuwe gebouwen komen, dan komen vaak voorwerpen naar boven die stammen uit een oude tijd. Vaak zijn het kopjes of kommetjes. Soms komen er ook voorwerpen naar boven die nog niet eerder ontdekt zijn en waarvan de functie dus vaak niet bekend is. Het gebeurt heel soms dat ze een heel huis tegenkomen wanneer ze aan het opgraven zijn. Dan kan vaak worden onderzocht uit welke periode het komt. Vaak zegt het wat over het dorp of de stad waar het is gevonden. Sommige dorpen en steden bestaan al heel lang. Niet altijd had het al de naam die het nu heeft, maar zijn ze al wel langer bezet geweest dan eerder werd gedacht. In hele uitzonderlijke situaties worden hele wijken of zelfs dorpen gevonden onder de grond. Ze komen dan bijzondere spullen tegen en kunnen onderzoeken hoe de wijk eruit zag en waarom het zo vorm was gegeven.

Vaak stuiten ze op iets wat vandaag de dag nog steeds worden gebruikt, namelijk rieten daken. Deze worden al eeuwen gebruikt om het dak mee te bedekken. Vroeger was dit erg gevaarlijk vanwege het brandgevaar. Hoewel huizen wat verder van elkaar stonden kon het toch gevaarlijk zijn vanwege het feit dat bijna alle bouwstoffen die gebruikt werden brandbaar waren. Tegenwoordig wordt het materiaal gelukkig eerst bewerkt door rietdekkers alvorens het de daken op gaat. Zeker nu huizen dichter op elkaar staan is dat een stuk veiliger.

https://www.rietwerk.nl/