Webshop Conversie
Woning en Tuin

Een boomchirurg heeft liefde voor zijn vak

Dat een boomchirurg echte liefde voor zijn vak heeft is voor veel mensen duidelijk en logisch. Dat moet ook wel, want het onderwerp bomen is niet voor iedereen interessant. Zo zijn bomen voor veel mensen een onderwerp waar zij weinig vanaf weten. Voor veel mensen zijn bomen er gewoon en veel mensen weten dat bomen van tijd tot tijd verzorgd moeten worden. Veel mensen weten dan ook dat bomen door een boomchirurg of een boomverzorger onderhouden worden. Toch zijn veel mensen zich niet goed bewust wat het belang en de noodzaak van een boom is. Zij hebben dan eigenlijk ook geen idee hoe belangrijk het werk van een boomchirurg wel niet is. Dat is dan ook meteen de reden waarom wij er een pagina over schrijven.

Waarom een boom door een boomchirurg verzorgd moet worden

Er zijn verschillende redenen waarom een boom door een boomchirurg verzorgd moeten worden. Allereest is het belangrijk om te weten dat bomen een algemeen nut dienen. Kort door de bocht kan geconcludeerd worden dat wij zonder bomen geen adem kunnen halen. Bomen zorgen dus voor onze zuurstof. Een wereld zonder bomen zou een wereld zonder mensen betekenen. Bomen zijn voor de mensheid gewoon onmisbaar. Omdat bomen voor de mensheid onmisbaar zijn is het nodig dat er voldoende bomen aanwezig zijn en dat de bestaande bomen gezond blijven. Daar komt de boomchirurg om de hoek kijken. Een boomchirurg kan namelijk bomen aanplanten, verzorgen en wanneer dat nodig is, kan een boomchirurg ook een boom verwijderen. Al deze werkzaamheden vallen onder de noemer: boomverzorging.

De diensten van een boomchirurg

Hierboven werd het eigenlijk al kort benoemd. Een boomchirurg kan een boom aanplanten, een boom verzorgen of een boom inclusief de boomstronk verwijderen. Vooral het verzorgen van een boom zullen wij toelichten. Bij het verzorgen van een boom kan een boomchirurg namelijk verschillende methoden toepassen. Zo kan een boomchirurg een boom verzorgen door de boom van bodemverrijking te voorzien. Denk daarbij aan mest of compost. Ook vallen snoeiwerkzaamheden onder het verzorgen van een boom. Daarbij kunnen verschillende technieken toegepast worden. Vormsnoei, kandelaberen of onderhoudssnoei. Tot slot valt onder het verzorgen van een boom ook het visueel of medisch onderzoeken van een boom.

Wanneer een boom door een boomchirurg gekapt zal worden

Er zijn gevallen te bedenken wanneer het verzorgen van een boom niet meer mogelijk is en de boom verwijderd zal moeten worden. Ook in zo’n geval kan er een boomchirurg ingehuurd worden. Het kan namelijk zo zijn dat een boom ernstig ziek is. Door zo’n ziekte, bijvoorbeeld een infectie, kan een boom ernstig verzwakt raken. Takken kunnen afbreken en in de kern van de boom kunnen allerlei zwakke plekken ontstaan. In dat geval bestaat er een kans dat de boom zal omvallen. De boom vormt dan een gevaar voor de leefomgeving en zal preventief gekapt worden. Een boom kan ook om een andere reden gekapt moeten worden. Door bijvoorbeeld windhozen, zware stormen en blikseminslagen kunnen bomen beschadigd of uit balans raken. Ook in dat geval kan ervoor gekozen worden om de boom te kappen. Tot slot zijn er situaties die zich voordoen waarbij het wenselijk is om een boom te kappen. Bijvoorbeeld wanneer er zonnepanelen geplaatst zijn en de boom het dak in de schaduw zet. Een andere wenselijke situatie is het kappen van een boom om ruimte te maken voor een nieuwe weg, een nieuwe tuin of een nieuwe woning. Bekijk in ieder geval altijd of het noodzakelijk is om de boom te verwijderen. U kunt er namelijk ook voor kiezen om de boom te verplanten. Zo blijft het voortbestaan van de boom alsnog gewaarborgd.