Webshop Conversie
Image default
Zakelijk

6 criteria om een innovatieve, efficiënte en creatieve werkplek te creëren!

Een creatieve werkplek kan van cruciaal belang zijn voor de productiviteit van de werknemers en hun dagelijkse motivatie. Werkplekken zijn de plaats waar we het grootste deel van onze tijd en de meeste dagen doorbrengen (12% van ons leven brengen we door op het werk). Daarom is een analyse van de omgeving, het welzijn, de inrichting, de locaties, de werkplek en de uitrusting van zijn werknemers zo belangrijk. Het creëren van een aangename bedrijfscultuur die de productiviteit bevordert, biedt een reële kans voor alle spelers in een onderneming.

Focus op de goede organisatie van het werk door inrichting

Eerst en vooral moet je de administratieve organisatie analyseren en vereenvoudigen om deze te standaardiseren en de taken op alle niveaus te hiërarchiseren. Veel technieken en processen maken dergelijke verbeteringen mogelijk, zoals de 5S-methode. Het Lean Office is een manier van denken die de organisatie van het werk, de inrichting van kantoren en ruimtes, de ergonomie en nog veel meer omvat!

Het is bewezen dat het gemakkelijker is efficiënt en creatief te zijn in een goed georganiseerde omgeving dan in een ruimte die slecht is opgeruimd en georganiseerd. Zowel thuis als op kantoor zijn orde en overzicht cruciaal voor een goede organisatie, voor jezelf en voor de hele afdeling. Je verliest minder tijd met het zoeken naar het gewenste document of het juiste gereedschap, en je kunt veel sneller aan de slag. Vereenvoudiging van administratieve taken, minder verspilling, ook minder tijdverlies, en een betere organisatie zijn de noodzakelijke voorwaarden voor het goed functioneren van een onderneming. Om dit te bereiken hoef je alleen maar een gemeenschappelijk proces in te voeren dat in de bedrijfscultuur is verankerd.

Ergonomie en welzijn hebben prioriteit!

Bij optimalisatie moet ook het aspect ergonomie via kantoormeubilair worden meegenomen. Dit is noodzakelijk voor ieders welzijn op het werk en om de productiviteit te verhogen. Het kan ook ongevallen, ziekten en pijn in verband met het werk (spier- en skeletaandoeningen) verminderen. Deze investering kan een direct effect hebben op de verhoging van de werkgelegenheid en de optimalisering van het werk, en kan ook een niet te verwaarlozen effect hebben op het personeelsverloop. Voor elke werknemer, elk team enz. moeten werkhoudingen en de nodige uitrusting worden vastgesteld.

Ergonomie kan in de eerste plaats worden verzekerd door verstelbare stoelen en schermbevestigingen die zijn ingesteld op de nodige afstand tussen de ogen en het scherm. Men mag niet vergeten technologieën in het ergonomieproces op te nemen. Steeds meer bedrijven kiezen ook voor in hoogte verstelbare werkplekken, omdat mensen niet gemaakt zijn om 6 tot 10 uur per dag inactief te zitten. Zo kan bijvoorbeeld het elektrisch verstelbare bureau optimaal worden aangepast aan het streven naar ergonomie. Deze dynamiek maakt deel uit van het Lean Office, dat welzijn, gezondheid en innovatie wil bevorderen door ieders arbeidsomstandigheden af te stemmen op zijn individuele behoeften.

Waarom hebben we een creatieve werkplek nodig?

Een creatieve werkplek is een belangrijke ruimte om het innovatievermogen van het bedrijf te versterken. Het stimuleert brainstorming en creatieve dynamiek in een team of afdeling. Dankzij een creatieve werkplek kunnen werknemers met nieuwe ideeën komen en worden delen en innoveren aangemoedigd. De locatie, de beschikbare ruimte, de grootte en de indeling van de ruimte zijn de factoren die een invloed hebben op de efficiëntie en de productiviteit.

Creatieve reflectie is noodzakelijk op alle werkplekken, van welk type dan ook. Ook al is het niet verplicht en noodzakelijk om bij alle activiteiten in het bedrijf creatief te zijn, toch stelt met name creatieve stimulering mensen in staat flexibeler en veelzijdiger te zijn. Wanneer men geconfronteerd wordt met een probleem of een maatregel voor voortdurende verbetering, kunnen met creativiteit sneller of op een innovatievere manier oplossingen worden gevonden.