Webshop Conversie
Image default
Onderwijs

Prestaties en plezier van studenten 

Als iets zeker is, is dat de mens het leuk vindt wanneer zij een goede prestatie neerzet. De middelbare school of het hoger onderwijs kan voor lang niet iedereen een fijne plek zijn. Dit kan bijvoorbeeld komen door een slechte thuissituatie, een gebrek aan motivatie of moeite met leren. Toch moet je als docent zijnde er het beste van maken. Je leerlingen motiveren en even een schop onder de kont geven. Als je niet weet hoe je dat het beste kunt doen, is een cursus coaching onderwijs wellicht een reddende engel.  

 

Elke situatie is uniek, dat is eigenlijk de essentie van zo’n cursus. Omdat elke situatie uniek is moet je je daar op afstemmen als coach. Dit betekent niet dat je geen vaste strategie kunt hebben, maar de uitvoering ervan moet passend zijn voor je klant (de student). Je kunt het dus net zien als een maatpak. Een vorm van coaching die erg uitgaat van structuur en tegelijkertijd zorgt voor maatwerk is didactisch coachen.  

Didactisch coachen om de leerlingen te motiveren 

Ook voor didactisch coachen is er een reddend engeltje; een didactisch coachen cursus. Didactisch coachen houdt in dat de coach de student rechtstreeks instrueert door middel van geplande lessen en colleges. Didactisch onderwijs wordt onder andere gekenmerkt door gestructureerde lesplannen. Coaches die de didactische onderwijsaanpak gebruiken, houden hun lessen duidelijk georganiseerd om informatie direct aan studenten te presenteren. Deze lessen stemmen ze af op specifieke leerdoelen die samengesteld zijn samen met de leerling. Het sleutelwoord is hier samen; de leerling moet gemotiveerd blijven dus hij of zij moet achter het doel staan.  

Periodieke prestatie-evaluaties 

Ook periodieke prestatie-evaluaties worden veel gebruikt. In de didactische aanpak voeren coaches deze uit om de voortgang van hun studenten bij het bereiken van hun leerdoelen te meten. Een ander belangrijk aspect van de didactische aanpak zijn consistente leerschema’s. Typisch is dat lesroosters die de didactische onderwijsaanpak volgen weinig veranderen van dag tot dag. De inhoud verandert wel continu, dit houdt het interessant. Kortom; een les verzorgen is zo simpel nog niet. Helemaal niet als je een gemotiveerde en presterende leerling wilt zien. Een cursus of training volgen is dus prima op zijn plek; never stop learning.  

 

https://septemberonderwijs.nl/training-coachen-in-het-onderwijs/