Wat is Business English of zakelijk Engels

De definitie: Business English / zakelijk Engels, wordt gezien als een specialisme binnen het Engels. Het is Engels met een speciaal doel: zakelijke schriftelijke- en mondelinge communicatie in het Engels. Toegepast bij vaak internationale bedrijven. Naast de grammatica zijn de aandachtsgebieden in het algemeen: Zakelijk gesprekken kunnen voeren in het Engels en schriftelijke vaardigheden voor het juist schrijven van een brief, e-mail of Engelstalig rapport. Business English voor medewerkers, Read more [...]